sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Konferencja NOWOCZESNA KANCELARIA, A NOWOCZESNE PRZEDSIĘBIORSTWO. JAK SKUTECZNIE KONKUROWAĆ NA RYNKU.

Komisja Praktyk Rynkowych i Konkurencji Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krakowska Izba Adwokacka zapraszają na konferencję:
„Nowoczesna kancelaria, a nowoczesne przedsiębiorstwo. Jak skutecznie konkurować na rynku”.
 
9.00- 9.15. Otwarcie konferencji
Dziekan Izby Adwokackiej w Krakowie adw. Paweł Gieras
Przewodnicząca Komisji Praktyk Rynkowych i Konkurencji NRA adw. dr Małgorzata Kożuch
9.15 – 12.00.  Część I.
9.15-11.15. Marketing usług prawniczych. Nowe czasy. Nowe wyzwania.
Dr habil. prof. WSB w Poznaniu Ryszard Sowiński
Dokąd zmierza rynek? 7 kluczowych trendów, wnioski na przyszłość.
Profesjonalny marketing usług prawniczych. 10 zasad, które pomagają budować dochodową kancelarię.
Jak zorganizować skuteczny system sprzedaży usług kancelarii? Proces i narzędzia sprzedaży ‘krok po kroku”.
11.30- 12.00. Dyskusja, pytania, wymiana doświadczeń.
12.00 – 12.30. Przerwa kawowa
12.30-15.00. Część II.
12.30 – 14.30. Konkurowanie na rynku nasyconym.
Prof. dr habil. Janusz Szwaja
Firma przedsiębiorstwa i oznaczenia wprowadzające w błąd. Jak zwalczać nieuczciwe zachowania rynkowe.
Prof. dr habil. Elżbieta Traple 
Konkurować w sieci. Oferowanie usług, linkowanie i reklama na stronach kancelarii. Czy w sieci można być zapomnianym?
Prof. dr habil. Ewa Nowińska
Media i uczciwa konkurencja. Jak postępować w przypadku zagrożenia wartości istotnych dla kancelarii i wizerunku.
14.30-15.00. Dyskusja, pytania, wymiana doświadczeń.
15.15. Zamknięcie konferencji.
 
Konferencja odbędzie się w auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 5, w dniu 10 kwietnia 2014r. w godz. od 10.00 do 15.00.
Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy  o zgłaszanie się w terminie do dnia 31 marca 2014 roku na adres e-mail: ora.krakow@adwokatura.pl lub pod numerem telefonu: +48 12 633 57 63.
 
Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:
 
- 400 PLN /osobę.
 
Wpłaty prosimy dokonywać na konto ORA nr: 79 1050 1445 1000 0022 9212 5404, z dopiskiem Konferencja 10.04.2014r.
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 
 
Z poważaniem,
 
Biuro ORA Kraków
 
 
OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W KRAKOWIE
31-135 Kraków, ul. Batorego 17
SEKRETARIAT - tel./fax: 12 633 57 63      
e-mail: ora.krakow@adwokatura.pl