sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Mielcu - oferta dla mikro, małych i średnich firm w Małopolsce

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu zaprasza mikro, małe i średnie firmy z województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego do skorzystania
z dofinansowanych w 70% usług:
- audytów środowiskowych (Etap I), obejmujących analizę stopnia spełnienia wymogów prawnych, w tym przegląd wymaganych pozwoleń, uzgodnień, podpisanych umów, zgłoszeń i innych dokumentów w zakresie:
gospodarki odpadami,
emisji gazów i pyłów do powietrza,
gospodarki wodno-ściekowej,
recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów,
odzysku sprzętu EIE,
emisji hałasu;
- doradztwa i opracowania brakującej dokumentacji środowiskowej (Etap II) we wskazanych w raporcie z Etapu I obszarach,
- szkolenia z zakresu obliczania poziomu korzystania ze środowiska oraz obliczania opłat za korzystanie ze środowiska (Etap III).
 
Szczegóły w załącznikach: