sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Bezpłatne doradztwo dla uczestników szkoleń!

Każdemu uczestnikowi szkolenia przysługuje do 14 godzin doradztwa indywidualnego. Temat doradztwa jest ściśle związany z tematem szkolenia. Doradztwo może odbyć się w firmie lub w biurze Sądeckiej Izby Gospodarczej.
Szczegóły:  Kamila Kosal-Garbacz, tel. (18) 449-91-64 lub e-mail: kgarbacz@sig.org.pl