sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

SKUTECZNA REKLAMA - bezpłatne dodatkowe szkolenie we wrześniu br.

W związku z licznymi zapytaniami od przedsiębiorców dotyczącymi bezpłatnego szkolenia dla właścicieli i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw pt.: „Skuteczna reklama”, informujemy, iż szkolenie to organizujemy dodatkowo w dniu 5-6 września w Nowym Sączu.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem izby tel. 18-4499164, e-mail:biuro@sig.org.pl. Uczestnikowi w/w szkolenia przysługują 2 godziny bezpłatnego doradztwa z trenerem.
Zaznaczmy, iż w szkoleniu nie mogą brać ponownie udziału osoby, które już uczestniczyły w tym szkoleniu.

HARMONOGRAM