sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH W FIRMACH

Sądecka Izba Gospodarcza zaprasza zainteresowane firmy (z sektora: mikro, małych, średnich i dużych) udziałem w projekcie mającym na celu wsparcie przedsiębiorstw obejmujące bezpłatne szkolenia i doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez pracowników naukowych uczelni wyższych ukierunkowane na wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Szczegółowe informacje  Anna Ruchała 018 4499164 lub aruchala@sig.org.pl.