sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Sądecką Agencją Rozowju Regionanego zaprasza przedsiębiorców do udziału w cyklu spotkań informacyjno-warsztatowych poświęconych prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000, połączonych z wypracowaniem rekomendacji rozwiązań systemowych.

PEŁNY TEKST PISMA DO POPBRANIA