sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

„Managerowie Małopolski na trudne czasy” - bezpłatne szkolenia w Sądeckiej Izbie Gospodarczej

Uwaga, właściciele przedsiębiorstw, kadra zarządzająca i osoby samozatrudnione! Jest możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie „Managerowie Małopolski na trudne czasy”. Przewiduje ono objęcie wsparciem 500 osób ze 165 przedsiębiorstw i trwa od 1 listopada 2012 roku do 31 maja 2014 roku.

 

Projekt skierowany jest do tych właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy do tej pory nie uzyskali pomocy w ramach Poddziałania 8.1.1 w związku z objęciem ich wsparciem w ramach projektów szkoleniowych zamkniętych, realizowanych w ramach POKL.

 

W ramach uczestnictwa w projekcie każdy uczestnik ma zapewnione: analizę potrzeb szkoleniowych, testy kompetencji przed i po szkoleniu, prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera, odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe, materiały edukacyjne (materiały szkoleniowe, notatnik, długopis), świadectwo uczestnictwa (przy obecności na min. 80 proc. zajęć), poczęstunek w postaci serwisu kawowego i lunchu, dodatkowe 3-godzinne wsparcie poszkoleniowe po ukończeniu każdego szkolenia z bloków "Zarządzanie zespołem" i "Osobiste kompetencje managera".

 

Szkolenia realizowane są na terenie Nowego Sącza. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie są proszone o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres email: aruchala@sig.org.pl lub fax 18-4499165.

 

Uczestnicy szkoleń nie wnoszą żadnych opłat. 100 procent kosztów pokrywa Europejski Fundusz Społeczny.

                                  KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE - DO POBRANIA

•             Budżetowanie i zarządzanie kosztami – 3 dni - 9-11.09.2013 SZCZEGÓŁY

•             Zarządzanie projektami – 3 dni - 23-25.09.2013 SZCZEGÓŁY

•             Zarządzanie działalnością marketingową – 3 dni - 14-16.10.2013 SZCZEGÓŁY

•             Optymalizacja kosztów pracy  – 3 dni - 21-23.10.2013 SZCZEGÓŁY

 

warunki udziału w projekcie

•             Samozatrudnienie, firma mikro/mała/średnia (do 249 pracowników)

•             W zakresie obowiązków funkcje menadżerskie/kierownicze (szeroko pojęte)

•             W szkoleniach nie mogą brać udziału zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych

•             Siedziba/oddział na terenie woj. małopolskiego

•             Firma nie brała udziału w szkoleniach zamkniętych w ramach Poddziałania 8.1.1 (Projekt dedykowany tylko dla jednej firmy)

 

KONTAKT:

Sądecka Izba Gospodarcza

ul. Zielona 27

33-300 Nowy Sącz

tel. 18-4499164