sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

REKRUTACJA III GRUPY W NOWYM SĄCZU

Tematyka szkoleń (szczegóły www.e-akademia.edu.pl):

Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych – dotyczy podstaw użytkowania i zastosowań komputerów: 
a) podstawowe pojęcia związane z obsługą komputera i urządzeń peryferyjnych, 
b) praktyczne zagadnienia związane z obsługą systemu operacyjnego MS Windows, 
c) rodzaje danych komputerowych i sposoby ich tworzenia, pojęcie pliku i katalogu, 
d) zastosowanie wbudowanych narządzi i programów systemu Windows do celów użytkowych, 
e) bezpieczeństwo i higiena pracy przy użyciu komputerów, 
f) zagrożenia i związane użytkowaniem komputera i sposoby ich unikania, 
g) praca z urządzeniami mobilnymi (tablety, smartfony). 
 
Użytkowanie komputerów, praca na plikach i katalogach,  optymalizacja środowiska pracy systemu Windows: 
a) pomoc systemu Windows, pojęcie Pulpitu, modyfikacja ustawień wizualnych  Pulpitu i okien,
b) praca z wieloma oknami, zarządzanie pikami i katalogami 
c) tworzenie i edycja plików i katalogów, usuwanie i odzyskiwanie danych, 
d) instalowanie oprogramowania, archiwizacja i zabezpieczanie danych, przeciwdziałanie wirusom komputerowym, 
e) praca z prostym edytorem tekstu (będącym na wyposażeniu Windows - WordPad), drukowanie danych tekstowych i graficznych. 
 
Przeglądanie stron internetowych i komunikacja – użycie ogólnoświatowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów:
a) podstawowe pojęcia związane z Internetem, 
b) przeglądarki internetowe, podstawowe ustawienia, wyszukiwarki Internetowe,
c) poszukiwanie informacji w sieci, korzystanie z  formularzy on-line,  tworzenie i modyfikacja dokumentów w sieci, 
d) zapisywanie informacji pochodzących ze stron internetowych, pobieranie plików z Internetu,
e) poczta elektroniczna, zakładanie konta pocztowego i obsługa podstawowych jego parametrów, 
f) zasady bezpiecznego korzystania z sieci Internet, 
g) tworzenie wiadomości e-mail, modyfikacja i zarządzanie skrzynką pocztową. Odpowiadanie na e-maile, przesyłanie dalej, korzystanie z załączników.
 
Przetwarzanie tekstów – Tworzenie, formatowanie i przygotowanie do druku dokumentów w programie Word 2013:
a) zasady wpisywania tekstu w edytorze tekstu.
b) zapoznanie z interfejsem i obsługą programu Word 2013.
c) wprowadzanie i edycja tekstu. Zapisywanie i otwieranie dokumentów na dysku.
d) formatowanie czcionki.
e) formatowanie akapitu.
f) formatowanie tekstu w układzie tabelarycznym i kolumnowym.
g) wstawianie obiektów do dokumentu.
h) formatowanie strony, przygotowanie dokumentu do druku.
 
Arkusze kalkulacyjne – wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń: przygotowywania budżetów, zestawień, sporządzania wykresów i raportów:
a) organizacja skoroszytu, podział na arkusze, nazwy arkuszy i ich znaczenie, kopiowanie, przenoszenie i zmiana nazwy arkuszy;
b) tworzenie arkusza kalkulacyjnego, zapisywanie skoroszytu w pliku Excela, otwieranie zapisanych plików;
c) praca z arkuszem kalkulacyjnym w programie Excel, organizacja i wygląd menu, wykorzystanie paska formuły i pola nazwy;
d) wpisywanie danych do komórek arkusza, rodzaje i formaty danych;
e) automatyzacja wprowadzania danych, tworzenie list;
f) edycja komórek arkusza, zaznaczanie komórek, wierszy, kolumn i obszarów arkusza;
g) kopiowanie i przesuwanie zawartości komórek, wstawianie, usuwanie i przenoszenie wierszy i kolumn;
h) formatowanie zawartości komórek arkusza, formatowanie liczb, tekstu, ustalanie kolorów czcionki i tła, wyrównywanie zawartości komórek, scalanie komórek, dobór obramowania, tworzenie tabel;
i) budowa formuł obliczeniowych, tworzenie zestawień z wykorzystaniem podstawowych działań matematycznych;
j) rodzaje adresowanie w formułach, ich znaczenie i wykorzystanie;
k) budowa formuł obliczeniowych z wykorzystaniem podstawowych funkcji wbudowanych arkusza kalkulacyjnego;
l) graficzna prezentacja danych, tworzenie wykresów, dobór typu wykresu ze względu na rodzaj i  strukturę prezentowanych danych;
m) formatowanie wykresów, tworzenie tytułów, formatowanie osi, tworzenie i formatowanie etykiet danych;
n) dobór ustawienia strony, przygotowanie wydruku arkusza.