sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

OFERTA INWESTYCYJNA

Oferta inwestycyjna dotycząca przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Nowego Sącza, posiadającej status specjalnej strefy ekonomicznej (SSE).

OFERTA INWESTYCYJNA - DO POBRANIA