sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych dla SIG.

Informujemy, iż Sądeckiej Izbie Gospodarczej w wyniku przeprowadzonego audytu przyznany został przez Wojewódzki Urząd Pracy Znak Jakości. Otrzymany Znak Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych potwierdza najwyższą jakość naszych szkoleń oraz profesjonalizm w ich realizacji.