sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

POLSKO-UKRAIŃSKIE FORUM W WARSZAWIE

Ministerstwo Gospodarki RP oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Polsko-Ukraińskim Forum Gospodarczym przy honorowym udziale Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Prezydenta Republiki Ukrainy Petra Poroszenki. 
Spotkanie odbędzie się w dniu 17.12.2014 r. o godz. 15.00 w gmachu Ministerstwa Gospodarki (Sala Pod Kopułą) w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5 (wejście od ulicy Wspólnej). Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 14.oo.
W trakcie Forum zostaną omówione kwestie dotyczące stanu i perspektyw współpracy handlowej i inwestycyjnej z Ukrainą, a także aktualnych uwarunkowań tej współpracy. Wstępny program Forum w załączeniu.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego poniżej, do dnia 15.12.2014 r. (do godziny 16.00). Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski i ukraiński.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Wydarzenie jest otwarte dla mediów. Akredytację można uzyskać poprzez formularz, który znajduje się na stronie Ministerstwa Gospodarki.
Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pisząc na adres:
andrzej.drozd@pol-ukr.com i katarzyna.korgol-gers@mg.gov.pl
 
 
*Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa uprzejmie prosimy o wcześniejsze przybycie. Rejestracja zostanie zamknięta na 15 minut przed rozpoczęciem Forum.
 
Współorganizatorzy: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza oraz stowarzyszenie „Klub Wschodni”. 
 
Kontakt 
 
Martyna Anna Śpiewak / POLISH-UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE
 
Koordynator ds. organizacyjnych i firm członkowskich
martyna.spiewak@pol-ukr.com
ul. Szpitalna 1/28-29
00-020 Warszawa