sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca"

Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” powstał ze środków pozyskanych       z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. W ramach Funduszu Pożyczkowego NMP są udzielane mikropożyczki preferencyjnie oprocentowane dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, której siedziba znajdować się będzie na terenie województwa małopolskiego. Ubiegać o pożyczkę może się każdy ( preferowane są osoby do 25 r. życia oraz powyżej 50 r. życia). Nabór wniosków pożyczkowych odbywa się w sposób ciągły. Punkty Naborów Wniosków zlokalizowane są na terenie woj. małopolskiego w miejscowościach: Sucha Beskidzka, Chrzanów, Kraków, Tarnów, Nowy Sącz. 
Oprocentowanie pożyczki- 1,00 % w skali roku. Maksymalna wysokość pożyczki 50 000,00 zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 m-cy z możliwością 12 miesięcy karencji na spłatę kapitału. Pożyczka musi być zabezpieczona (szczegóły w regulaminie). Środki pożyczkowe mogą być  przeznaczone na cele; inwestycyjny, obrotowy, inwestycyjno-obrotowy. W ramach realizacji projektu uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń  oraz doradztwa grupowego  i indywidualnego zarówno przed jak i po udzieleniu pożyczki. Szczegóły w ramach  projektu „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” znajdują się na stronie internetowej.
 
 
ZAPRASZAMY!!!!!!!!