sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Forum Rynku Pracy dla Miasta Nowy Sącz i Powiatu Nowosądeckiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu zaprasza przedsiębiorców na Forum Rynku Pracy dla Miasta Nowy Sącz i Powiatu Nowosądeckiego
 
18 listopada 2015 r. w Nowym Sączu
 
Miejsce: Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, sala im. Romana Sichrawy.
 
9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
 
10.00-10.20 Powitanie uczestników
Wystąpienia organizatorów i zaproszonych gości
10.20-11.45 Wspólne działania na rzecz zwiększania zatrudnienia
- Gwarancje 50+ - B.Sochan, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
- Przyszłość młodych – nowe rozwiązania dla absolwentów
- B.Gołyźniak,  Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
- Wsparcie dla pracodawców w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – B.Garbiec, Kierownik FGŚP, Wojewódzki Urząd  Pracy w Krakowie
- dyskusja
 
11.45-12.00 przerwa
 
12.00-12.50 Podnoszenie kwalifikacji i wsparcie w kształceniu kadr dla rynku pracy
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wzmocnienie potencjału kadrowego oraz kwalifikacji  pracodawców i pracowników – Zespól Obsługi Instytucji Rynku Pracy WUP Kraków
- Praktyczne funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego
- Sądecki  Urząd Pracy  w Nowym Sączu
- dyskusja
 
12.50-13.30 Nowe perspektywy i wyzwania dla rynku pracy
- ZUS  dla Biznesu - przedsięwzięcia, programy, e-administracja
- Danuta Ogorzały, Główny  Specjalista -  Wieloosobowe stanowisko Koordynacji Usług Dochodowych w Oddziale ZUS w Nowym Sączu
- Wsparcie dla rynku pracy w nowej perspektywie Funduszy Europejskich 2014-2020
- Katarzyna Kasprzyk, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
- Małgorzata Kwiatkowska, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu WUP Kraków
 
13.30 Podsumowanie i zakończenie Forum