sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Szkolenia „Kontrola w firmie - Zagadnienia podwyższonego ryzyka w podatku VAT na tle zmian przepisów Ordynacji podatkowej” 27.01.2016r.

Sądecka Izba Gospodarcza organizuje szkolenie pt.: „Kontrola w firmie - Zagadnienia podwyższonego ryzyka w podatku VAT na tle zmian przepisów Ordynacji podatkowej” w dniu 27.01.2016r. w godz. 9.00-16.00. w siedzibie SIG przy ulicy Zielonej 27 w Nowym Sączu.
 
Szczegółowy program - ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
Koszt szkolenia dla:
- członków Sądeckiej Izby Gospodarczej 123 zł brutto, 
- firm niezrzeszonych w SIG - 246 zł brutto.
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie Karty zgłoszenia i potwierdzenia przelewu do biura SIG do dnia 21.01.2016r. – ZAŁĄCZNIK NR 2 na nr faksu: 18-4499165.