sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

SZKOLENIE PRAWA AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Informujemy, iż mamy jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenie dla mikro i małych firm „PRAWA AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI FIRMY” 24-25.06.2013r.
Zainteresowane udziałem w szkoleniu osoby proszone są o kontakt z biurem izby: 18 4499164.
 
Szkolenie obejmować będzie następującą tematykę:
- podmiot praw autorskich i przedmiot praw autorskich ; treść praw autorskich i czas trwania praw autorskich (wygaśnięcie, domniemania, terminy)
- przeniesienie praw autorskich (umowa o dzieło, umowa o przeniesieni majątkowych praw autorskich,  czy można przenieść osobiste prawa majątkowe)
- prawa autorskie do programu komputerowego  oraz ochrona osobistych i majątkowych praw autorskich; prawo do artystycznych wykonań  oraz prawa pokrewne;  Przepisy karne za naruszenie praw autorskich  
- postępowanie sądowe w sprawie o ochronę dóbr osobistych i w sprawie roszczeń z zakresu praw autorskich, przepisy UE; podsumowanie
- Własność intelektualna (prawo własności przemysłowej: znaki towarowe, patenty, prawa ochronne )
- problematyka oświadczeń woli w transakcjach internetowych;
- oferta elektroniczna, prawo ochrony konsumenta w umowach na odległość, faktura elektroniczna
- umowy o przeniesieni praw autorskich, regulamin sprzedaży internetowej – zajęcia praktyczne