sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Szkolenie z zakresu podstaw prawa niemieckiego

SIG zaprasza na Szkolenie z zakresu podstaw prawa niemieckiego (tematyka poniżej) organizowane przez naszą firmę członkowską AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k. z Rzeszowa.
 
Szkolenie będzie bezpłatne dla członków SIG. Odbędzie się w dniu 8.10.2015r. 
Warunkiem uczestnictwa jest przeslanie do SIG (e-mail:biuro@sig.org.pl lub fax 18-4499165) wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 30 września br. Godziny szkolenia przekazane zostaną po zebraniu grupy i otrzymaniu KARTY ZGŁOSZENIA.
 
 
Szkolenie poprowadzi Pani Karolina Belcyr Aplikantka radcowska przy OIRP w Rzeszowie. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: prawo) oraz absolwentka uniwersytetu Europa Universitaet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, na kierunkach Bachelor of German and Polish Law oraz Master of German and Polish Law. Studia niemieckie zakończyłam uzyskując tytuł LL.M. Obecnie pracuję w Kancelarii AXELO w Rzeszowie, gdzie w szczególności zajmuje się niemieckojęzycznymi tematami. 
 
I. Cześć ogólna
1.  Ogólny zarys systemu prawa niemieckiego
2.  Sytuacja gospodarcza Niemiec oraz polsko – niemieckie stosunki gospodarcze
 
II. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa handlowego
1. Firma w Niemczech
a) Rodzaje spółek prawa handlowego na gruncie niemieckich przepisów
b) Zakładanie spółki w Niemczach
a. Koszty Rejestracji spółki w Niemczech 
b. Zalety prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech
c) Udogodnienia dla firm świadczących usługi na rynku niemieckim (Dyrektywa 2006/123/WE tj. „dyrektywa usługowa”, portal21.de)
d) Programy wspierania działalności gospodarczej w Niemczech
 
III. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy
1. Ustawa o płacy minimalnej (MiLoG) w kontekście zmian w przepisach transportowych
a) Ustawa o płacy minimalnej – Mindestlohngesetz 
b) Obowiązki polskiego przewoźnika w związku z wprowadzeniem płacy minimalnej w Niemczech
 
IV. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego
1. Ogólne Warunki Umów (OWU) w obrocie handlowym z Niemcami
a) Pojęcie OWU
b) Treść OWU
c) Włączenie OWU do umowy
d) Sformułowanie i kontrola treści OWU