sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Bezpłatne szkolenie z zakresu bezpiecznej jazdy samochodem "Europejskie standardy bezpieczeństwa w ruchu drogowym".

Bezpłatne szkolenie z zakresu bezpiecznej jazdy samochodem "Europejskie standardy bezpieczeństwa w ruchu drogowym".

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1.

Firma Safe2drive we współpracy z SJS S.A. zaprasza na szkolenie, które ma na celu zwiększenie poziomu umiejętności bezpiecznego prowadzenia samochodu przez pracowników.
Szkolenia odbywają się na terenie województwa małopolskiego w 14 osobowych grupach. Część teoretyczną przeprowadzamy w siedzibie Państwa firmy, aby pracownicy nie tracili czasu na dojazdy do wyznaczonych lokalizacji. Jeżeli nie dysponują Państwo odpowiednią salą szkoleniową to zapewniamy taką salę w lokalizacji możliwie najbliższej siedziby Państwa firmy.
Jazda treningowa prowadzona jest na autach służbowych lub prywatnych Uczestników.

Harmonogram szkolenia wygląda następująco:
1. Szkolenie teoretyczne 4 h - zajęcia prowadzone są w formie prezentacji multimedialnej (w trakcie przerwa kawowa)
2. Szkolenie praktyczne w samochodzie uczestnika, jazda z trenerem w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego - 90 min. (Jazdy praktyczne przeprowadzane są przez trenerów SJS S.A. )
3. Jazda egzaminacyjna - 45 min. (Egzaminy przeprowadzane są przez egzaminatorów z uprawnieniami)

Grupę docelową stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego i ich pracownicy wykonujący prace w ramach form organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w województwie małopolskim.

Szczegółowe informacje (Regulamin Projektu, Regulamin Rekrutacji, Dokumenty Rekrutacyjne) znajdują się na stronie www.safe2drive.pl w zakładce „Bezpłatne Szkolenia”.

Dziękuję za możliwość rozpowszechnienia informacji wśród firm należących do Sądeckiej Izby Gospodarczej.

Z poważaniem,
Kamila Gołąb
Specjalista ds. Rekrutacji i Promocji
Biuro Projektu
31-216 Kraków, ul. Kołaczy 15

tel. 730 600 067
mail: szkolenia@safe2drive.pl, sjs@sjs.pl

EUROPEJSKIE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM