sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

BEZPŁATNE SZKOLENIA I INDYWIDUALNE DORADZTWO Z EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

(Projekt w 100% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy de minimis) dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców z terenu całej Polski oraz ich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Z jednej firmy może uczestniczyć 1 osoba.
  
Ostatnie szkolenie w Nowym Sączu – ZOSTAŁY  OSTATNIE MIEJSCA!
 
23, 24, 25, 30, 31 marca 2015 r. oraz 15, 16, 17, 23, 24 kwietnia 2015 r. – szkolenie prowadzi p. Witold Kurczyński
 
Miejsce szkolenia: Sala Sądeckiej Izby Gospodarczej na ul. Zielonej 27, godz. szkolenia. 9.00-16.00
 
Witold Kurczyński
Audytor energetyczny; Licencjonowany zarządca nieruchomości; Pośrednik w obrocie nieruchomościami; Certyfikator energetyczny budynków, Audytor efektywności energetycznej. 
Prowadzi firmę projektowo-audytorską zajmującą się sporządzaniem audytów energetycznych oraz projektowaniem instalacji sanitarnych i projektami termomodernizacyjnymi. W branży budowlanej jest od 15 lat. Doradztwem energetycznym i czynnym wykonywaniem audytów energetycznych, efektywności energetycznej i efektywności ekologicznej zajmuje się od 2004r. 
Na swoim koncie ma  ponad 300 pozytywnie zweryfikowanych audytów energetycznych i ponad 200 analiz i bilansów energetycznych. Każdego roku wykonuje kilkadziesiąt świadectw charakterystyki energetycznej budynków, zarówno budynków mieszkalnych jak i budynków usługowych, użyteczności publicznej i przemysłowych. 
Od 2005 r. zajmuje się szkoleniami dla osób pragnących zostać audytorami energetycznymi. Dodatkowo od 2008r. szkoli i przygotowuje osoby chętne wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Przeszkolił  ponad 1200 osób. 
Wsparcie obejmuje: 10-dniowe szkolenie (tj. 80h) prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów, indywidualne doradztwo, certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie.
Szkolenia o charakterze wykładowo – warsztatowym mają na celu zapoznanie uczestników z możliwością poprawy efektywności energetycznej w ich przedsiębiorstwach. Obejmują m.in. tematykę zarządzania kosztami energii, zasad przeprowadzania audytu energetycznego, systemu zarządzania energią ISO 50001, ekoinnowacji, odnawialnych źródeł energii. 
W ramach bezpłatnego komponentu doradczego doradcy udzielą wsparcia przy opracowaniu planu rozwiązań wdrożenia proekologicznych w zakresie efektywności energetycznej dla każdej firmy uczestniczącej w projekcie, mającego na celu uzyskanie korzyści ekonomicznych – wzrost efektywności wykorzystania zasobów  oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. 
Główne korzyści dla uczestników:
Zdobycie umiejętności w zakresie opracowania i wprowadzenia systemów efektywnego zarządzania energią, mających na celu poprawę efektywności użytkowania energii. 
Poznanie zasad przeprowadzania audytu energetycznego, audytu efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – ZGODNIE Z NOWĄ METODOLOGIĄ i innych działań mających na celu poprawę efektywności  energetycznej oraz mających na celu promocję czystej energii. 
Zdobycie wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii, z zakresu rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorstwie oraz źródeł ich finansowania. 
Znajomość przepisów związanych z efektywnością energetyczną budynków, oraz efektywnością energetyczną instalacji, urządzeń 
Umiejętność odczytania informacji zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej, przekazania i wytłumaczenia klientowi (np. mieszkańcowi budynku, przyszłemu najemcy) zawartych tam danych 
Umiejętność odczytania informacji zawartych w audycie energetycznym pod kątem ekonomicznym i technicznym 
Umiejętność przygotowania danych w celu zlecenia wykonania audytu energetycznego lub świadectwa energetycznego 
Wiedza na temat podstawowych informacji z fizyki budowli – obliczanie współczynników przenikania ciepła oraz bilansu cieplnego 
Umiejętność samodzielnego wykonania „szybkich” obliczeń audytorskich np. doboru grubości izolacji, wyznaczenia SPBT 
Znajomość podstawowych zasad sporządzania audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki energetycznej 
Znajomość zasad optymalizacji oświetlenia 
Znajomość zasad ograniczania strat w instalacjach centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, przygotowywania ciepłej wody użytkowej 
Znajomość różnych źródeł energii odnawialnej np. energia słoneczna, geotermalna (pompy ciepła) 
Znajomość podstaw sporządzania audytu efektywności energetycznej 
Znajomość zasad wyznaczania oszczędności energii związanej z wymianą urządzeń AGD, napędów, silników elektrycznych, urządzeń IT (komputery, drukarki) 
Znajomość zagadnień normy ISO 50001  możliwość samodzielnego wdrożenia w prostej organizacji systemu zarządzania energią 
Znajomość zasad związanych z przygotowywaniem wniosków do instytucji pomocowych np. WFOŚ, NFOŚiGW, RPO, Fundusz Termomodernizacji i Remontów, Fundusze Norweskie