sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

BEZPŁATNE SZKOLENIE "EKOINNOWACJE W BUDOWNICTWIE"

Informujemy, iż w dniach 23-25 września br. Sądecka Izba Gospodarcza, organizować będzie w swojej siedzibie bezpłatne szkolenie pt.: „Ekoinnowacje w budownictwie” dla firm mikro, małych i średnich posiadających PKD z działów: 
 
Dział 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Dział 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
Dział 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 
Grupa szkoleniowa liczyć będzie 10 osób. Z jednej firmy może się zgłosić maksymalnie 
2 osoby.
 
Zainteresowane udziałem w szkoleniu osoby prosimy o kontakt z biurem izby pod nr tel. 18-4499164.   
 
DZIEŃ I (09:00 – 15:30)
 
• Przegląd korzyści działań proekologicznych w przedsiębiorstwie budowlanym,
• Eko-budownictwo – podejście globalne do ekologii w procesie budowlanym.
 
DZIEŃ II (09:00 – 15:30)
 
• Eko-produkt – strategia marketingowa,
• Zielony marketing – trend dla firm?
• Budowanie ekologicznej marki produktu,
• Wprowadzenie do normy ISO 14001.
 
DZIEŃ III (09:00 – 15:30)
 
• Interpretacja wymagań normy ISO 14001
• Międzynarodowy system certyfikacji i akredytacji ISO 14001
• Techniki auditowania – skuteczny audit według normy ISO 14001
• Korzyści ekonomiczne dla firm budowlanych z wdrożenia ISO 14001