sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

BON NA INNOWACJE

Co to jest BON NA INNOWACJE ?
Bon na innowacje to po prostu określona kwota pieniędzy, którą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać na podjęcie współpracy z sektorem naukowo-badawczym (np. laboratoriami, uczelniami technicznymi czy parkami technologicznymi).
 
Już samo podjęcie takiej współpracy rozumiane jest jako rozwój innowacji i stanowi ogromną szansę dla firm we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań, usług czy produktów. Innowacyjność nie powinna być specjalnością jedynie dużych firm, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa podejmowały współpracę z jednostkami naukowymi.
 
Co daje firmie sięgnięcie po bon na innowacje?
Taki bon pozwala przedsiębiorcy na zakup proponowanych usług wyspecjalizowanych jednostek, które wymyślą i opracują dla jego firmy innowacyjną technologię. Jaki jest zysk dla przedsiębiorcy? To unijne dofinansowanie pokrywa wydatek, jaki firma musiałaby wyłożyć z własnych pieniędzy na opracowanie metod i procedur takiej innowacji. 
Przedsiębiorca musi tylko wykazać, że dane usługi, które zleca do opracowania, są innowacyjne.
 
Jaka jest wysokość bonu na innowacje?
Przedsiębiorca, który stara się o unijne wsparcie może liczyć na otrzymanie jednego z dwóch rodzajów bonów na innowacje:
1. Małego bonu na innowacje w maksymalnej kwocie 50 tys. zł*
2. Dużego bonu na innowacje w maksymalnej kwocie 100 tys. zł*
Co ważne, maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 90% wydatków całego projektu, dlatego w takim wypadku przedsiębiorca pokrywa tylko jego 10%.
* Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych.
 
Kto może otrzymać bon na innowacje?
Bon na innowacje może starać się otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, które jest zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzi działalność na terenie województwa małopolskiego.
 
Gdzie szukać informacji?
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:
- Kraków, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 0 616, e-mail:fem@umwm.pl
- Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 627 23 10, e-mail:fem_chrzanow@umwm.pl
Nowy Sącz, ul. Wazów 3, tel. (18) 442 25 78, e-mail:fem_nowysacz@umwm.pl
Nowy Targ, al. 1000-lecia 35, tel. (18) 540 90 32, e-mail:fem_nowytarg@umwm.pl
Tarnów, ul. Wałowa 37, tel. (14) 628 88 12, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl
 
DOKUMENTACJA KONKURSOWA :