sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

INFORMACJA PO POSIEDZENIU PREZYDIUM SIG

Posiedzenie Prezydium poświęcone było zapoznaniu się nowych udziałowców i władz Wyższej Szkoły Biznesu – NLU z członkami Prezydium Sądeckiej Izby Gospodarczej. Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej Paweł Kukla podziękował nowym udziałowcom WSB-NLU, oraz Rektorowi Krzysztofowi Pawłowskiemu i Prezesowi Kazimierzowi Pazganowi, a także Kanclerzowi WSB-NLU Panu Jarosławowi Wilkowi za ich wkład wniesiony w akt dokonania darowizny budynku wraz z działką dokonany przez WSB na rzecz SIG. Prezes Paweł Kukla podziękował również wszystkim wiceprezesom SIG, a w szczególności Panu Prezesowi Jerzemu Leszczyńskiemu, oraz pozostałym członkom Prezydium, którzy na poszczególnych etapach działań włączali się w pracę zespołu realizującego to przedsięwzięcie.
Izba wzmocniona potencjałem w postaci własności lokalu będzie mogła realizować nowe wyzwania i projekty, a także bieżącą pracę biura, które obsługuje na codzień ponad 370 przedsiębiorców. Wspomnieć należy, że w ramach dwóch edycji projektu „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą” udzielono wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 117 osób z miasta Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego oraz gorlickiego. Z kolei w ramach projektu „Małopolska Akademii Zarządzania – cyklu szkoleń dla mikro i małych firm” zorganizowano 42 bezpłatne szkolenia i udzielono 840 bezpłatnych godzin doradczych. Aktualnie SIG rozpoczyna realizację projektu „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy” w ramach którego udzieli 2400 godzin doradztwa i „Małopolskiej Akademii Zarządzania II”, w ramach której zorganizuje 87 bezpłatnych szkoleń i 2100 godzin bezpłatnego doradztwa dla mikro i małych przedsiębiorstw.