sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

KOMUNIKAT MINISTERSTWA GOSPODARKI

W załączeniu przekazujemy komunikat otrzymany z Ministerstwa Gospodarki, celem rozpropagowania go wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.

KOMUNIKAT DO POBRANIA