sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Zapraszamy na „Dzień Otwartych Drzwi” SIG i Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Sądecka Izba Gospodarcza wspólnie z  Małopolskim Instytutem Studiów Podatkowych 
Sp. z o.o. zapraszają na „Dzień Otwartych Drzwi”, 27 lutego 2014 r., ul. Zielona 27, Nowy Sącz, BUDYNEK C WSB-NLU, I piętro, sala nr 126C
 
10.00   Powitanie gości – Tomasz Bania – Dyrektor Biura SIG.
10.05   Omówienie roli Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych jako księgowego i doradcy dla przedsiębiorców, z uwzględnieniem szczególnego okresu zmian w prawie podatkowym. 
10.30   „Zmiany w podatku VAT – 2014” - Justyna Zając – Wysocka, radca prawny, doradca podatkowy - Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP, Członek Zarządu MISP.
11.50   Wystąpienie dra Dariusza Woźniaka Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU.
12.00   „Innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorców – bony szkoleniowe” Małgorzata Dudziak – kierownik projektu „PFK – podmiotowe finansowanie kształcenia”.          
12.20   „Możliwości pomocy doradczej i szkoleniowej w ramach projektów realizowanych przez Sądecką Izbę Gospodarczą” – Anna Ruchała – Doradca ds. Przedsiębiorczości.
12.30   „Bilansowe zamknięcie roku” – wybrane problemy - Marek Kwinta, biegły rewident, doradca podatkowy, Prezes Zarządu MISP.
14.00   Zakończenie spotkania.
 
Od 10.00 do 14.00 eksperci MISP – doradcy podatkowi, radcy prawni, biegli rewidenci - będą udzielali Państwu bezpłatnych konsultacji w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz rachunkowości (w tym MSR). Zaproszenie kierujemy do Właścicieli Przedsiębiorstw, Prezesów, Dyrektorów Finansowych oraz Głównych Księgowych.
 
Udział w spotkaniu jest  b e z p ł a t n y  !!
Liczba miejsc ograniczona.
 
Zgłoszenia:  ul. Św. Gertrudy 7/12, 31-046 Kraków, tel/fax (012) 423-23-00, 
429-24-01, 422-42-55, biuro@misp-modzelewski.pl
więcej informacji - www.misp-modzelewski.pl
 
lub w Sądeckiej Izbie Gospodarczej – tel. 18-4499164 lub e-mail:biuro@sig.org.pl