sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Rozporządzenie MR w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych.

W Dzienniku Ustaw z dnia 02.02.2016 r.  pod poz. 138 ogłoszony został tekst rozporządzenia MR w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

LINK - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/138