sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

NOWY PROJEKT SIG

Pragniemy zainteresować Państwa jako pracodawców i właścicieli firm bezpłatnym podniesieniem i rozszerzeniem kompetencji pracowników po 50 roku życia, zamieszkałych w miejscowościach do 50 000 mieszkańców w zakresie obsługi programów komputerowych. Projekt który realizuje Sądecka Izba Gospodarcza ma służyć wydłużeniu efektywności tych pracowników w świetle przedłużenia wieku emertytalnego i formuły ustawicznego kształcenia, które staje się normą w naszej rzeczywistości.
 
Sądecka Izba Gospodarcza w 2014 roku w Nowym Sączu zorganizuje 11 grup szkoleniowych po 12 osób, co zapewni komfort indywidualnego dotarcia do poszczególnego uczestnika szkolenia. Każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji laptop. 
 
Jedno szkolenie obejmować będzie 60 godzin szkoleniowych i odbywać się będzie w piątki (4 godziny), soboty (7 godzin) i poniedziałki (4 godziny) – łącznie 1 miesiąc. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom szkolenia odbywać się będą w godzinach popołudniowych (piątek, poniedziałek), poza godzinami pracy w Państwa firmach. Terminy mają na tą chwilę formę roboczą i mogą być dostosowane do potrzeb grupy.
 
W przypadku tego projektu unijnego  nie ma obostrzeń dotyczących wielkości firm tak jak było to w latach ubiegłych. Mogą w nich brać udział pracownicy mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jedynymi kryteriami udziału danej osoby w projekcie jest kryterium wieku 50+ i zamieszkania w miejscowości do 50 000 mieszkańców.
 
Naszą intencją w momencie przygotowywania tego projektu był outsourcing szkoleń, które jak sądzimy i tak Państwo musicie realizować okresowo w swoich firmach. Dajemy Państwu możliwość ich przeprowadzenia w ramach funduszy unijnych. Realizacja poprzednich projektów unijnych pokazała nam, że wiele firm w ten sposób przeszkoliło swoich pracowników, podnosząc swoją konkurencyjność na rynku dzięki zewnętrznym funduszom. 
 
Miesięczny program szkolenia będzie zgodny ze standardami ECDL. Uczestnicy otrzymają certyfikat naszego Partnera Politechniki Krakowskiej.
 
W związku z ograniczoną liczbą uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. Nie ma natomiast ograniczeń co do liczby osób z jednej firmy mogących wziąć udział w szkoleniu.
 
Zachęcamy do realizacji oszczędności w Państwa firmach dzięki środkom unijnym i bezpłatnym szkoleniom w Sądeckiej izbie Gospodarczej.
 
Kontakt z biurem izby: tel. 18-4499164
Strona projektu: www.e-akademia.edu.pl