sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Projekt „Ekoinnowacyjne rozwiązania źródłem efektywności energetycznej w MMŚP”

Projekt „Ekoinnowacyjne rozwiązania źródłem efektywności energetycznej w MMŚP” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 
BEZPŁATNE SZKOLENIA I INDYWIDUALNE DORADZTWO
(Projekt w 100% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy de minimis) dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców z terenu całej Polski oraz ich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 
GRUPA SZKOLENIOWA - 10 osób.
 
Szkolenia o charakterze wykładowo – warsztatowym mają na celu zapoznanie uczestników z możliwością poprawy efektywności energetycznej w ich przedsiębiorstwach. Obejmują m.in. tematykę zarządzania kosztami energii, zasad przeprowadzania audytu energetycznego, systemu zarządzania energią ISO 50001, ekoinnowacji, odnawialnych źródeł energii.
W ramach bezpłatnego komponentu doradczego doradcy udzielą wsparcia przy opracowaniu planu rozwiązań proekologicznych dla każdej firmy uczestniczącej w projekcie, mającego na celu uzyskanie korzyści ekonomicznych – wzrost efektywności wykorzystania zasobów  oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. 
Korzyści dla uczestników:
zdobycie umiejętności w zakresie opracowania i wprowadzenia systemów efektywnego zarządzania energią, mających na celu poprawę efektywności użytkowania energii.
poznanie zasad przeprowadzania audytu energetycznego, audytu efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – ZGODNIE Z NOWĄ METODOLOGIĄ i innych działań mających na celu poprawę efektywności  energetycznej oraz mających na celu promocję czystej energii.
zdobycie wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii, z zakresu rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorstwie oraz źródeł ich finansowania.
 
Szkolenie w Nowym Sączu w siedzibie SIG: 
1, 2, 3 XII 2014 r.
15,16 XII 2014 r.
12, 13, 14 I 2015 r. 
26, 27 I 2015 r. 
 
Wsparcie obejmuje: 10-dniowe szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów, indywidualne doradztwo, certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie.
Ramowy program szkolenia zostanie dostosowany do potrzeb każdej grupy szkoleniowej, na podstawie wyników analizy potrzeb szkoleniowych:
1. Podstawy prawne - dyrektywy, rozporządzenia UE, krajowe akty prawne oraz inne przepisy dot. polityki energetycznej
2. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku oraz sposoby obniżenia strat ciepła
3. Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę
4. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej
5. Ocena instalacji oświetleniowej w budynku
6. Metodyka obliczeń
7. Podstawy i zasady audytu energetycznego
8. Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym. Systemy zarządzania energią wg. ISO 50001
9. Optymalizacja wykorzystania energii w poszczególnych obszarach: oświetlenie, sprężone powietrze, ogrzewanie, chłodzenie, maszyny i urządzenia, klimatyzacja, wentylacja, ciepło technologiczne
10. Warsztaty z w/w zakresów
11. Odnawialne źródła energii i ekoinnowacje
12. Analiza ekonomiczna w projektach efektywności energetycznej
13. Źródła finansowania rozwiązań proekologicznych dot. efektywności energetycznej
14. Opracowanie audytu efektywności energetycznej dla wybranego przedsięwzięcia we własnym przedsiębiorstwie/audytu systemu zarządzania środowiskowego –ćwiczenia-warsztaty
Trener prowadzący szkolenie: Marek Mickaniewski
Magister inżynier budownictwa absolwent Politechniki Śląskiej. Audytor i doradca energetyczny. Posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Uczestnik programu Nowy Ekspert organizowanego przez Fundację Poszanowania Energii. Autor wielu zweryfikowanych audytów energetycznych i remontowych dla budynków różnego typu (mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych) Wykonawca ponad 350 świadectw charakterystyki energetycznej. Także autor audytów efektywności energetycznej dotyczących np modernizacji linii przemysłowych. Atutem prowadzonych szkoleń jest duża zawartość wiedzy praktycznej z własnego doświadczenia. Jest także jest autorem artykułów do prasy fachowej m.in. „Instalator Polski”.
 
Szczegóły: 
Anna Ruchała – Doradca ds. Przedsiębiorczości
tel. 018 - 44 99 164