sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

SZKOLENIE "EKOINNOWACJE W BUDOWNICTWIE"

Informujemy, iż w dniach 23-25 września br. Sądecka Izba Gospodarcza, organizować będzie w swojej siedzibie bezpłatne szkolenie pt.: „Ekoinnowacje w budownictwie” dla firm mikro, małych i średnich posiadających PKD z działów: 

 

Dział 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Dział 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Dział 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

 

Grupa szkoleniowa liczyć będzie 10 osób. Z jednej firmy może się zgłosić maksymalnie 

2 osoby.

 

Zainteresowane udziałem w szkoleniu osoby prosimy o kontakt z biurem izby pod nr tel. 18-4499164.   

 

DZIEŃ I (09:00 – 15:30)

 

•          Przegląd korzyści działań proekologicznych w przedsiębiorstwie budowlanym,

•          Eko-budownictwo – podejście globalne do ekologii w procesie budowlanym.

 

DZIEŃ II (09:00 – 15:30)

 

•          Eko-produkt – strategia marketingowa,

•          Zielony marketing – trend dla firm?

•          Budowanie ekologicznej marki produktu,

•          Wprowadzenie do normy ISO 14001.

 

DZIEŃ III (09:00 – 15:30)

 

•          Interpretacja wymagań normy ISO 14001

•          Międzynarodowy system certyfikacji i akredytacji ISO 14001

•          Techniki auditowania – skuteczny audit według normy ISO 14001

•          Korzyści ekonomiczne dla firm budowlanych z wdrożenia ISO 14001