sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

SĄDECKA IZBA GOSPODARCZA PARTNEREM PROJEKTU "EKSPERCI NAUKOWI DLA MAŁOPOLSKIEGO BIZNESU"

Eksperci naukowi dla małopolskiego biznesu 
 
Już 11 lipca 2013 r. startuje projekt Transfer Innowacji - wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem biznesu i nauki. W ramach projektu -mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z audytu i doradztwa ekspertów naukowych. 
 
Dla pracowników prowadzone będą także szkolenia wdrożeniowe z elementami zarządzania projektami i ochrony własności intelektualnej. Projekt adresowany jest do przedsiębiorców różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z Zielonego Sektora. Nabór do pierwszej edycji trwa do końca lipca br. Inicjatorem Transferu Innowacji jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej. 
 
Transfer Innowacji skierowany jest do MMŚP, prowadzących działalność gospodarczą lub posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa małopolskiego. W ramach udziału w projekcie firmy otrzymają 80 godzin doradztwa, świadczonego przez pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, co najmniej w stopniu naukowym doktora. Celem doradztwa jest wdrożenia planu strategicznego, ukierunkowanego na rozwój innowacji w danej firmie. W trakcie doradztwa zostanie przeprowadzony audyt i scenariusz technologiczny, a następnie realizacja koncepcji według przyjętych wytycznych. Podczas doradztwa ocenie zostanie poddany potencjał technologiczny firmy, a także zidentyfikowane obszary innowacji. Doradztwo zakończy raport, będący formą dzieła przekazanego wraz z prawami autorskimi do MMŚP. 
 
Dodatkowo Organizator, w ramach pomocy merytorycznej, zapewnia szkolenia wdrożeniowe z elementami z zarządzania projektami i ochrony własności intelektualnej (24 godziny). Wsparcie szkoleniowe będzie wynikiem wsparcia doradczego. 
Inicjatywa wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego i ma na celu zaktywizowanie przede wszystkim firm produkcyjnych, działających w obszarach: Ochrony Środowiska, Energetyki Odnawialnej, Inżynierii Chemicznej, Inżynierii Materiałowej, Budownictwa, Biologii i Biotechnologii, a także Technologii Medycznej i Ochrony Zdrowia. Dodatkowe punkty otrzymuje się za delegowanie pracowników w wieku 50+ oraz niepełnosprawnych. Na wsparcie w pierwszej kolejności mogą liczyć również kobiety, pełniące funkcje managerskie. 
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane do kwietnia 2015r. Rekrutacja prowadzona jest w dwóch turach, nabór do pierwszej edycji zakończy się 31 lipca br. Udział firm w projekcie jest bezpłatny. Otrzymane w projekcie wsparcie stanowi dla Przedsiębiorstwa pomoc de-minimis. 
 
Więcej informacji na www.transferinnowacji.pk.edu.pl 
 
 
 Szczegółowych Informacji udziela: 
 Izabela Mucha 
 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
 Politechniki Krakowskiej 
 tel. 12 374 37 63, e-mail: inkubator@pk.edu.pl