sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE EKSPORTU

Przedstawiamy Państwu informację na temat organizowanych przez małopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów serii spotkań informacyjnych dotyczących eksportu. 
 
Tematyka spotkań obejmować będzie m.in.:
 
zarządzanie ryzykiem w eksporcie, 
oferta, Sprzedaż, negocjacje, 
różnice kulturowe, 
wprowadzenie towarów na określonym terytorium
 
Jedno ze spotkań odbędzie się również w Nowym Sączu.
 
 
 
Pozdrawiam,
 
Filip Jarmakowski
 
Investor and Exporter Service Centre | Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Tel:  +48 12 620 91 43
Fax: +48 12 620 91 66
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
for mail | do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
filip.jarmakowski@umwm.pl
www.coie.gov.pl