sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Założenia planu rozwoju gospodarczego Polski w konsultacjach z przedsiębiorcami.

W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych odbyło się w Nowym Sączu spotkanie Wicepremiera Jarosława Gowina z Prezydium Sądeckiej Izby Gospodarczej oraz przedstawicielami największych firm Sądecczyzny. Było ono poświęcone założeniom do nowego planu rozwoju gospodarczego Polski.  Plan jest wspólną inicjatywą ministerstw, przedstawiającą konkretne perspektywy i zagrożenia gospodarczego rozwoju Polski.
 
Przedsiębiorcy wnioskowali o rozwiązanie problemów związanych z realizacją drogi ekspresowej z Brzeska do Nowego Sącza i dalej do granicy państwa w Muszynce, w kontekście rozwoju współpracy transgranicznej oraz projektu „7 Dolin”, mającego na celu rozwój potencjału turystycznego i usługowego Sądecczyzny.