sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Prezentacja dot. wymiany handlowej w 2012 r. i w pierwszych pięciu miesiącach 2013 r.

W ząłączonym pliku przedstawiamy otrzymaną prezentację dotyczącą wymiany handlowej w
2012 r. i w pierwszych pięciu miesiącach 2013 r. 

PREZENTACJA - DO POBRANIA