sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

PROJEKT S.M.A.R.T. KNOWLEDGE NETWORK

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie gorąco zaprasza wszystkich pracodawców do wyrażenia swojej opinii na temat zapotrzebowania w zakresie kwalifikacji pracowników.
IPH w Krakowie, w ramach Programu UE - Leonardo da Vinci, przy współpracy partnerów z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Łotwy, rozpoczęła realizację projektu S.M.A.R.T. KNOWLEDGE NETWORK.
Projekt jest odpowiedzią na coraz poważniejszy problem rynku pracy polegający na występowaniu istotnych rozbieżności pomiędzy przygotowaniem zawodowym pracowników, a oczekiwaniami pracodawców-przedsiębiorców.
Celem projektu S.M.A.R.T. KNOWLEDGE NETWORK jest wdrożenie w krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, programu, który pozwoli precyzyjnie określić wymagania pracodawców co do kwalifikacji pracowników i w konsekwencji pomoże ustalić luki w przygotowaniu zawodowym osób ubiegających się o pracę. Zebrane w ten sposób informacje przyczynią się do zwiększenia precyzji w obieranych kierunkach rozwoju kadr oraz podejmowanych szkoleń.
Serdecznie zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do podzielenia się swoimi doświadczeniami przez wypełnienie krótkiej ankiety lub w drodze bezpośredniego kontaktu z IPH w Krakowie.
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego partnerów można znaleźć w załączonej ulotce oraz na stronie www.smartkn.eu.
Kontakt:
IPH w Krakowie, tel. 12 428 92 50, e-mail: biuro@iph.krakow.pl

ZAŁĄCZNIKI:

- ANKIETA


Z poważaniem,
Wacław Andruszko
Dyrektor IPH w Krakowie