sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

BIULETYN KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Przekazujemy Państwu kolejne wydanie Biuletynu Europejskiego - adresowanego do organizacji członkowskich KIG i zrzeszonych w nich firm.
 
W XXIV numerze Biuletynu informujemy w największym skrócie  :
 
- o priorytetach duńskiej prezydencji w Radzie UE i ocenie polskiej prezydencji;
 
- że małym i średnim firmom będzie wkrótce łatwiej i taniej chronić swoje wynalazki na terenie całej UE;
 
- że projekt Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich pozwoli kadrom i organizacjom branży poligraficznej uczyć się na najlepszych praktykach w Europie;
 
- że w 2012 roku polscy przedsiębiorcy będą osiągać dobre wyniki w pogarszającym się otoczeniu biznesu a przedsiębiorcy europejscy stawiają głównie na eksport z powodu spadku sprzedaży w ich krajach;
 
- o nowym konkursie KE na międzynarodowe projekty w promowaniu poprawy efektywności energetycznej i zastosowań źrodeł energii odnawialnej;
 
- o planie działania UE na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów naturalnych i osiągającej wzrost gospodarczy w uniezależnieniu od nich.
 
Zapraszam do lektury.

BIULETYN DO POBRANIA

Katarzyna Grzejszczyk
Dyrektor
Biuro ds. Unii Europejskiej
tel. +48 (22) 630-96-28
fax +48 (22) 827-46-73
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA
www.kig.pl