sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

KONIUNKTURA GOSPODARCZA NA RYNKU TURYSTYCZNYM

Badanie to prowadzono na próbie 200 małopolskich przedsiębiorstw, a uzyskane wyniki z województwa małopolskiego zaprezentowano na tle tendencji ogólnokrajowych. Obejmuje ono sektory: hotelarski, gastronomiczny oraz podmioty prowadzące działalność związaną z
usługami turystycznymi.

Pełne raporty z badań koniunktury gospodarczej na rynku turystycznym w Małopolsce w 2, 3 i 4 kwartale 2011 roku oraz inne raporty realizowane w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Gospodarki znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.gospodarka.obserwatoria.malopolska.pl/.

 STRESZCZENIE RAPORTU DO POBRANIA