sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

TURYSTYKA W MAŁOPOLSCE

Projekt Małopolskie Obserwatorium Gospodarki przesyła streszczenie raportu zawierające najważniejsze informacje z badania koniunktury gospodarczej w turystyce w Małopolsce w 2. kwartale 2013 wraz z elementami prognozy na 3. kwartał 2013.
Interesującą informacją z przeprowadzonego badania jest z pewnością pozytywne nastawienie małopolskich przedsiębiorstw z branży turystycznej do planów organizacji Olimpiady Zimowej w Małopolsce i na Słowacji w 2022 roku. Plany te popiera 70% ankietowanych przedsiębiorców, zdecydowana większość uważa, że przygotowanie tego wydarzenia wpłynęłoby m.in. na rozwój infrastruktury sportowej oraz drogowej (odpowiednio 84,5% oraz 79%).
Na stronie internetowej www.mog.malopolska.pl znajduje się pełny raport z badania, a także raporty i streszczenia z innych badań realizowanych w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

 

PLIK DO POBRANIA