sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Harmonogram otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Województwa Małopolskiego

Przekazujemy aktualny harmonogram otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Województwa Małopolskiego na rok 2012:
http://malopolskie.pl/Pliki/2012/Zestawienie%20finansowe_2012%2021%2002%202012.pdf

Dodatkowo informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku – zadania realizowane od 1 kwietnia do 30 listopada 2012 r.
Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 1.950.000,- zł.
W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
A. Upowszechnianie kultury fizycznej do kwoty 100.000,- zł w tym:
- Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, akademickim i osób niepełnosprawnych.
- Organizacja imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.
B. Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do kwoty 200.000,- zł w tym:
- Szkolenie reprezentantów Małopolski do finałów ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego (dotyczy klubów sportowych województwa małopolskiego, które zostały sklasyfikowane w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego za rok 2011 – w przypadku klubów sportowych wielosekcyjnych, oferta składana w wyżej wymienionym konkursie może obejmować zadania tylko jednej wybranej sekcji).
C. Przygotowania i organizacja XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich MAŁOPOLSKA ‘2012 (zadanie obejmuje przeprowadzenie całego programu finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich) do kwoty 1.650.000,- zł.
Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania.
Wszelkie informacje na temat konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/przedmiotowe/Kultura+fizyczna/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawy/kf2012.htm

Jednostka odpowiedzialna za realizację konkursu:
Departament Turystyki, Sportu i Promocji, Kraków, ul. Wrocławska 53, tel. (0-12) 37-96-000.


Pozdrawiam,

Monika Grzyb
Zespół Współpracy Regionalnej
Kancelaria Zarządu
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12/61 60 966
Monika.Grzyb@umwm.pl