sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Konkurs MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU 2015

Informujemy o ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu „Mikroprzedsiębiorca Roku 2015”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes. Udział w konkursie mogą wziąć podmioty zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników, o obrotach nie przekraczających 2 mln euro. Ponadto wskazani przez Państwa przedsiębiorcy mogą zostać nominowani do konkursu przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. 
Zgłoszenia do tegorocznej edycji będą przyjmowane do 20 kwietnia 2015 roku.Formularz nominacyjny, oraz pozostałe informacje związane z konkursem znajdą Państwo na stronie http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6158.htm.