sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

POLSKI MOST KRZEMOWY

Informujemy, że rozpoczął  się nabór wniosków do pierwszego etapu projektu Polski Most Krzemowy (zamknięcie naboru: 28 stycznia 2014 r.) Jest to projekt systemowy PARP finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów Projektu z przedsiębiorcami, inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.
 
W ramach trzech etapów projektu oferujemy:
 
1. Udział w szkoleniu na temat na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (Pierwszy Etap);
2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);
3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (Trzeci Etap).
 
Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis.
 
Więcej informacji na temat korzyści i warunków uczestnictwa w projekcie znajdziecie Państwo na stronie mostkrzemowy.parp.gov.pl.
 
Z poważaniem,
 
Agnieszka Promianowska
Specjalista / Expert
Enterprise Europe Network
Departament Promocji Gospodarczej / Economic Promotion Department 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development 
Panska 81/83
PL00-834 Warszawa
tel.: + 48 22 432 83 74
fax: + 48 22 432 70 46
 
www.parp.gov.pl
www.een.org.pl
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu