sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

MANAGEROWIE MAŁOPOLSKI NA TRUDNE CZASY

PRZYPOMINAMY!
 
„Managerowie Małopolski na trudne czasy” - bezpłatne szkolenia w Sądeckiej Izbie Gospodarczej
 
Uwaga, właściciele przedsiębiorstw, kadra zarządzająca i osoby samozatrudnione! Jest możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie „Managerowie Małopolski na trudne czasy”. Przewiduje ono objęcie wsparciem 500 osób ze 165 przedsiębiorstw i trwa od 1 listopada 2012 roku do 31 maja 2014 roku.
 
Projekt skierowany jest do tych właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy do tej pory nie uzyskali pomocy w ramach Poddziałania 8.1.1 w związku z objęciem ich wsparciem w ramach projektów szkoleniowych zamkniętych, realizowanych w ramach POKL.
 
W ramach uczestnictwa w projekcie każdy uczestnik ma zapewnione: analizę potrzeb szkoleniowych, testy kompetencji przed i po szkoleniu, prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera, odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe, materiały edukacyjne (materiały szkoleniowe, notatnik, długopis), świadectwo uczestnictwa (przy obecności na min. 80 proc. zajęć), poczęstunek w postaci serwisu kawowego i lunchu, dodatkowe 3-godzinne wsparcie poszkoleniowe po ukończeniu każdego szkolenia z bloków "Zarządzanie zespołem" i "Osobiste kompetencje managera".
 
Szkolenia realizowane są na terenie Nowego Sącza. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie są proszone o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres email: aruchala@sig.org.pl lub fax 18-4499165.
 
Uczestnicy szkoleń nie wnoszą żadnych opłat. 100 procent kosztów pokrywa Europejski Fundusz Społeczny.
 
KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE i SCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY DO POBRANIA NA STRONIE - http://www.sig.org.pl/content.php?body=article&name=article-263&lang=pl
 
 
•             Zarządzanie projektami – 3 dni - 23-25.09.2013 
•             Zarządzanie działalnością marketingową – 3 dni - 14-16.10.2013 
•             Optymalizacja kosztów pracy  – 3 dni - 21-23.10.2013 
          
Budżetowanie i zarządzanie kosztami – 3 dni (termin w uzgodnieniach)
 
 
warunki udziału w projekcie
•             Samozatrudnienie, firma mikro/mała/średnia (do 249 pracowników)
•             W zakresie obowiązków funkcje menadżerskie/kierownicze (szeroko pojęte)
•             W szkoleniach nie mogą brać udziału zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych
•             Siedziba/oddział na terenie woj. małopolskiego
•             Firma nie brała udziału w szkoleniach zamkniętych w ramach Poddziałania 8.1.1 (Projekt dedykowany tylko dla jednej firmy)
 
KONTAKT:
Sądecka Izba Gospodarcza
ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz
tel. 18-4499164