sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Misja Austriacka

Wydział Handlowy Ambasady Austrii oraz Austriackie Biuro Współpracy Gospodarczej w Krakowie organizują w dniu 21.3.2012 w Katowicach Austriacką Misję Gospodarczą. W ramach Misji do Katowic przyjedzie grupa austriackich przedsiębiorców, którzy poszukują kontaktów handlowych na rynku polskim. Firmy te reprezentują różne branże przemysłowe, m.in.

• Budownictwo (usługi oraz materiały budowlane)
• Automatyka i robotyka (systemy sterowania)
• Przemysł maszynowy (obróbka elektroerozyjna, przenośniki rolkowe)
• Logistyka wewnątrzzakładowa (transport towarów sypkich)
• Systemy wagowe
• Technika medyczna
• Przemysł spożywczy


W załączeniu przesyłam Biuletyn, w którym znajdują się opisy działalności poszczególnych firm oraz informacje o poszukiwanych kontaktach, jak również formularz zgłoszeniowy.


- BIULETYN

- FORMULARZ

Bardzo bym się cieszył, gdyby przekazali Państwo informacje o Austriackiej Misji Gospodarczej zrzeszonym w Państwa Izbie przedsiębiorcom.
Firmy zainteresowane udziałem w Austriackiej Misji Gospodarczej proszone są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do Austriackiego Biura Współpracy Gospodarczej w Krakowie na adres e-mailowy krakow@advantageaustria.pl lub faks: 012/429 49 01. Udział w Austriackiej Misji Gospodarczej jest bezpłatny. Zapewniamy tłumaczenie rozmów biznesowych.
W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji i cieszę się na spotkanie z firmami z Państwa regionu.

Z wyrazami szacunku
Dr Ernst Kopp
Radca Handlowy Ambasady Austrii
________________________________________


Ambasada Austrii -
Wydział Handlowy
Królewska 16 Saski Crescent Center
PL-00-103 Warszawa
T +48 22 586 44 66
F +48 22 586 44 88
warschau@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/pl