sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

MCP zaprasza na szkolenie

W związku z ogłoszonym w dniu 15 listopada 2013 r. konkursem dla małych przedsiębiorstw Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące zasad aplikowania o wsparcie w ramach naboru wniosków, który prowadzony jest od dnia dzisiejszego, tj. od 2 grudnia 2013 r. do 2 stycznia 2014 r.
 
Szkolenie dla małych przedsiębiorstw
Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” 
Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” 
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Data szkolenia: 
10 grudnia 2013 r. (wtorek), godz. 11:30-15:00
Miejsce szkolenia:
Kraków
Crown Piast Hotel & Park
ul. Walerego Eljasza-Radzikowskiego 109
Program szkolenia
 
1)    Zasady aplikowania w konkursie dla małych przedsiębiorstw. 
•         Definicja małego przedsiębiorstwa. 
•         Ustalanie statusu przedsiębiorstwa - powiązania przedsiębiorstw.
•         Obszary wsparcia podlegające dofinansowaniu.
•         Koszty kwalifikowane.
•         Pomoc de minimis. 
 
2)    Przygotowanie dokumentacji projektowej.
•         Wypełnianie wniosku w Regionalnym Systemie Informatycznym.
•         Przygotowanie załączników do wniosku o dofinansowanie.
•         Przygotowanie biznesplanu.
•         Kryteria oceny projektów.
•         Błędy popełniane w dokumentacji projektowej.
 
3)    Dobre praktyki we wdrażaniu projektów MŚP.
•         Statystyki i mapy przyznanych dotacji.
•         Przykłady innowacyjnych inwestycji.
•         Pożyczki dla przedsiębiorców.
•         Bezpłatne wsparcie konsultacyjne.
 
Liczba uczestników szkolenia: 100. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Rejestracja uczestników prowadzona jest przez Zespół Informacji i Promocji MCP:
e-mail: info@mcp.malopolska.pl, 
tel.: 12 376 91 91, 12 376 91 92, 12 376 91 93, 12 376 91 10.
 
W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika szkolenia/nazwy reprezentowanego przedsiębiorstwa oraz kontaktowego numeru telefonu/adresu e-mail. 
 
Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY. 
 
Zapraszamy!
 
Z poważaniem
Zespół Informacji i Promocji
  
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości I ul. Jasnogórska 11 I 31-358 Kraków I 
tel. 123769191 I tel. 123769192 I tel. 123769193 I tel. 123769194 I tel. 123769110 I
faks: 123769120 I info@mcp.malopolska.pl I www.mcp.malopolska.pl I
Punkt Konsultacyjny – pokój nr 206 (II piętro)