sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Bezpłatne szkolenie z odpowiedzialności cywilnej przewoźnika z MERYDIAN S.A.

Wstępnie informujemy, iż w dniu 17 stycznia 2013 Sądecka Izba Gospodarcza wspólnie z firmą "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zorganizuje w Nowym Sączu szkolenie z odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.


Tematyka:
1. Umowa a przepisy prawa w transporcie międzynarodowym.
2. Odpowiedzialność przewoźnika w przewozach międzynarodowych
3. Zapobieganie odpowiedzialności przewoźnika.
4. Postępowanie przewoźnika w przypadku wystąpienia szkody.
5. Jak bronić się przed roszczeniami wobec przewoźników.
6. Jurysdykcja i właściwość sądów w sporach na tle przewozów
międzynarodowych
7. Instytucja forum shopping - co to jest i jak z niej korzystać

O szczegółach poinformujemy Państwa na początku roku.

Udział w szkoleniu będzie bezpłatny.

Informacje o szkoleniu zamieszczone zostaną na stronie www.sig.org.pl