sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Metalizowana szyba - potrzebny viaBOX-2

W odpowiedzi na sygnały zaniepokojonych kierowców informujemy, że użytkownicy pojazdów wyposażonych w szyby czołowe metalizowane na całej powierzchni mogą bez przeszkód korzystać z systemu viaTOLL. Muszą jednak podczas procesu rejestracji poprosić o wydanie specjalnego urządzenia pokładowego viaBOX-2. Kaucja za urządzenie jest identyczna, jak w przypadku standardowych viaBOX-ów i wynosi 120 zł.

Od 1 lipca pojazdy podlegające obowiązkowym elektronicznym opłatom drogowym, które poruszają się po sieci dróg płatnych, muszą być wyposażone w urządzenia pokładowe viaBOX. Obowiązek ten dotyczy pojazdów samochodowych lub zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów niezależnie od ich DMC. Obecnie w placówkach zlokalizowanych na terenie całej Polski trwa rejestracja w systemie i dystrybucja urządzeń pokładowych viaBOX. Właściciele pojazdów wyposażonych w metalizowane szyby otrzymają specjalne urządzenia pokładowe viaBOX-2.


Warto zaznaczyć, że pojazdów, które wyposażone są w szyby metalizowane na całej powierzchni jest niewiele. Większość samochodów ma szyby niemetalizowane lub metalizowane jedynie na określonym fragmencie swojej powierzchni. W tym drugim przypadku wystarczy zastosować zwykłe urządzenie viaBOX. Należy je przytwierdzić do fragmentu szyby, gdzie nie ma metalizowanej warstwy. Jeżeli szyba jest metalizowana na całej powierzchni, wówczas należy zastosować urządzenie via-BOX-2. Jest ono wyposażone dodatkowo w antenę zewnętrzną. Jego montaż jest prosty i można go dokonać samodzielnie, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

źródło: www.zmpd.pl