sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

MAŁOPOLSKIE KONSORCJUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (MKWP)

Informujemy, iż dnia 5 marca 2015 r. w Krakowie, podpisana została umowa, na mocy której zostało powołane Małopolskie Konsorcjum Wspierania Przedsiębiorczości (MKWP) utworzone przez organizacje:
 
- Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Chrzanów,
- Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., Oświęcim,
- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków,
- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Rabka Zdrój,
- Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., Myślenice,
- Sądecka Izba Gospodarcza, Nowy Sącz, 
- Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”, Sucha Beskidzka, 
 
które zakładają współpracę i realizację wspólnych celów nakierowanych na rozwój przedsiębiorczości w Małopolsce. Strony konsorcjum zgodnie i efektywnie współpracowały już ze sobą w poprzedniej perspektywie finansowej, realizując w partnerstwie projekty na terenie całego województwa małopolskiego.
Podpisana Umowa Konsorcjum jest przejawem integracji i konsolidacji aktywności instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce, w zakresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, nowoczesnych technologiach i innowacjach oraz wsparcia przedsiębiorstw Województwa Małopolskiego. Strony umowy przystąpiły do niej mając na uwadze potrzebę stworzenia trwałego modelu wspierania rozwoju przedsiębiorczości i wykorzystania kapitału intelektualnego w regionie również po roku 2020.