sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

MÓJ SPOSÓB NA BIZNES - kolejna edycja konkursu dla przedsiębiorców

„Mój sposób na biznes” – kolejna edycja konkursu dla przedsiębiorców.
 
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na terenie miasta Nowego Sącza przez minimum sześć miesięcy, ten konkurs jest dla Ciebie. Opowiedz o swoim pomyśle na własną firmę i wygraj jedną 
z nagród. Udział w konkursie gwarantuje także promocję Twojego biznesu.
 
Konkurs organizowany jest przez Sądecki Urząd Pracy pod patronatem prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka już po raz szósty. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem; 
w ostatniej edycji do konkursu przystąpiło kilkadziesiąt firm. 
 
Oceny zgłoszonych prac dokonuje specjalnie powołana kapituła, złożona z przedstawicieli samorządu lokalnego, publicznych służb zatrudnienia i szkół wyższych oraz przedsiębiorców. Przewodniczącą kapituły jest Marta Mordarska, Pełnomocnik Prezydenta Nowego Sącza ds. Społecznych.
 
 
 
CELE 
 
Celem konkursu jest popularyzacja przedsiębiorczości i samozatrudnienia i zachęta do tworzenia nowych firm i co za tym idzie, nowych miejsc pracy. W konkursie chodzi też o popularyzację aktywności przedsiębiorców i zaangażowania w rozwój własnej firmy. – Chcemy wspierać 
i upowszechniać dobre praktyki wśród innych przedsiębiorców na terenie miasta Nowego Sącza – podkreśla Marta Mordarska, Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych.
 
Konkurs ma istotny kontekst społeczny. - Chcemy wpisać się w nasz lokalny program, który został przyjęty uchwała Rady Miasta – zaznacza Marta Mordarska. Wspomniany program to Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata  2009 – 2013. 
 
OCENA
 
Ocena składa się z dwóch etapów: formalnego i merytorycznego. Przy ocenie merytorycznej pod uwagę brane są między innymi motywy podjęcia decyzji o uruchomieniu własnej firmy i sposoby przezwyciężania trudności w jej tworzeniu i rozwoju. Liczy się także planowanie rozwoju firmy oraz jakość i innowacyjność działań, które zapewniły jej sukces. Na koniec oceniane są poziom aktywności i zaangażowania w działalność rozwojową firmy i jej wpływ na otoczenie, a zwłaszcza tworzenie nowych miejsc pracy. Ocena ma charakter punktowy, od zera do pięciu punktów (w sumie 30).
 
- Chcemy poprzez ten konkurs dać szansę wszystkim tym, którzy swoją ciężką pracą, przez zatrudnianie i tworzenie miejsc pracy realizują swoje wizje życiowe – podsumowuje Marta Mordarska. 
 
NAGRODY I REGULAMIN
 
Spośród zgłoszonych firm kapituła wybierze trzy najlepsze, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe -  komputer, tablet i netbook. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienia. Udział 
w konkursie, a zwłaszcza uzyskanie jednej z nagród,  jest okazją do promocji firmy w lokalnych mediach, na stronie internetowej SUP i w miesięczniku Sądecki Rynek Pracy. Laureaci poprzednich konkursów zgodnie podkreślają, że właśnie ten aspekt konkursu jest dla nich najcenniejszy.
 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali w listopadzie bieżącego roku. Zgłoszeń można dokonywać do 4 października 2013 roku. Regulamin i wszystkie pozostałe dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.sup.nowysacz.pl oraz www.nowysacz.pl. 
 
Biuro konkursu prowadzi i informacji udziela: Katarzyna Boryś, Sądecki Urząd Pracy,  ul. Węgierska 146, pokój nr 4, e-mail: kborys@sup.internetdsl.pl, tel. 018 442 99 63.
 
ZAPRASZAMY!