sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Nabór do Grup Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji

Celem prac Grup Roboczych jest w szczególności określenie wizji rozwojowej, zastosowań technologicznych i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji, przygotowanie szczegółowego opisu określającego zakres danej inteligentnej specjalizacji uwzględnianego przy ocenie projektów konkursowych. Efektem prac będzie również przygotowywanie propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji oraz zgłaszanie potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji. Dodatkowym celem prac jest animowanie współpracy cross-sektorowej przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi, otoczeniem biznesu i partnerami społecznymi w celu przygotowywania i realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów.
 
Wersja elektroniczna formularza rekrutacyjnego wraz z regulaminem prac Grup Roboczych dostępna jest na stronie: www.malopolskie.pl/grupy  
 
Osobami do kontaktu w powyższej sprawie są: 
Pani Agnieszka Bachórz, Kierownik Biura Monitorowania i Zarządzania RSI, Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: e-mail: agnieszka.bachorz@umwm.pl; tel. 12 63 03 348.
Pan Piotr Kaczor, Biuro Monitorowania i Zarządzania RSI, Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: e-mail: piotr.kaczor@umwm.pl; tel. 12 63 03 534
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w pracach Grup