sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

NAUCZ SIĘ NEGOCJACJI Z NAMI

W działalności gospodarczej pomiędzy współdziałającymi podmiotami powinna dominować współpraca. Tymczasem często w trakcie załatwiania spraw dochodzi do nieporozumień i konfliktów wynikających z nieumiejętnego przedstawienia i uzgadniania wzajemnych poglądów i stanowisk. Aby unikać nieporozumień i uzyskiwać korzystne rozwiązania prowadzonych spraw, należy wykorzystywać negocjacje.

Spróbuj się tego nauczyć z nami.

Sądecka Izba Gospodarcza zaprasza na bezpłatne dofinansowane ze środków UE dwudniowe szkolenie TECHNIKI NEGOCJACYJNE. Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli i pracowników mikro i małych firm. Dodatkowo każdemu z uczestników przysługują 2 godziny bezpłatnego doradztwa z trenerem prowadzącym szkolenie. Szkolenie poprowadzi Pani dr Alicja Szczygieł.

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA W GORLICACH: 11-12 września br.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z biurem Sądeckiej Izby Gospodarczej (tel. 18-4499164) lub bezpośrednio z Panią Agnieszką Ziemian tel. kom.  666 149 143, e-mail:szkolenia@sig.org.pl

TEMATYKA SZKOLENIA

1. Istota negocjacji.

2. Strategie negocjacyjne

3. Proces negocjacyjny.                              

4. Sytuacje trudne w negocjacjach – rodzaje i metody ich rozwiązywania                          

5.Strategie wpływania na rozmówcę.                  

6. Komunikowanie się  w negocjacjach.                              

7. Zachowania  asertywne  w praktyce  negocjowania                 

8. Praktyczne negocjowanie – ćwiczenia.                           

9. Praktyczne negocjowanie – analiza nagranego na wideo materiału