sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

NEGOCJACJE W BIZNESIE - szkolenie w Nowym Sączu

Serdecznie zapraszamy właścicieli i pracowników mikro i malych firm z Małopolski na dofinansowane ze środków unijnych szkolenie "Negocjacje w Biznesie", które odbędzie się w dniach 23-24 marca 2011 w Sądeckiej Izbie Gospodarczej.

Szkolenie poprowadzi dr Alicja Szczygieł.

Mikro i małe firmy zarejestrowane na terenie Małopolski chętne do udziału w projekcie zapraszamy na stronę internetową: http://mistia.org.pl/akademiazarzadzania/ . Aby wziąć udział w szkoleniu należy dostarczyć do Izby Gospodarczej kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i  wypełnione formularze rekrutacyjne:

 Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 

 Formularz zgłoszeniowy - dane uczestnika 

 Formularz - oświadczenie o pomocy publicznej innej niż de minimis

 

Szczegóły: Kamila Kosal-Garbacz, tel. (18) 449-91-64 e-mail: kgarbacz@sig.org.pl

Zapraszamy!

 

NEGOCJACJE W BIZNESIE

Odbiorcy:

 

Właściciele menedżerowie i menedżerowie mikro i małych przedsiębiorstw, pracownicy działów handlowych i działu obsługi klienta w mikro i małych przedsiębiorstwach, prowadzący negocjacje.

Cele:

Celem szkolenia jest poznanie i przećwiczenie w praktyce zasad efektywnej komunikacji, zawierania kontraktu, prowadzenia rozmów, które stanowią niezbędne przygotowanie do prowadzenia skutecznych negocjacji.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami i technikami przygotowania i prowadzenia negocjacji i nauczą się je stosować w trakcie ćwiczeń symulujących sytuacje negocjacyjne.

Korzyści:

 

-         Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji

-         Zdobycie umiejętności w radzeniu sobie z irracjonalnymi emocjami

-         Większa sprawność elastycznego argumentowania

-         Kształcenie umiejętności budowania skutecznego i wiarygodnego wizerunku negocjatora

-         Poznanie różnych technik negocjacyjnych

Metody:

Mini wykład, dyskusja problemowa – burza mózgów, symulacje przed kamerą video, ćwiczenia z negocjacji, gry symulacyjne, test, własny styl negocjacji

Czas trwania:

16 godzin (2 dni x 8 godzin lekcyjnych)

 

Program szkolenia

Przygotowanie do negocjacji

-         Poznanie potrzeb swojej firmy, jako element przygotowań do negocjacji

-         Ustalanie celów negocjacji

-         Rodzaje negocjacji – co najczęściej negocjuje?

Porozumiewanie się podczas negocjacji

-         Tworzenie pierwszego wrażenia i kierowanie wrażeniem

-         Warunki efektywnego słuchania:

-         Niektóre ważne informacje przekazywane poprzez język ciała - dominacja, „ciepło”, „chłód”

-         Przykłady zachowań agresywnych

-         Gra symulacyjna – ćwiczenia

 

Proces Negocjacji

-         Podręczna psychologia negocjatora

-         Przełamywanie barier współpracy

-         Proces negocjacji

-         Warunki skutecznych negocjacji

-         Mocne i słabe strony negocjatora – rozwój umiejętności i cech dobrego negocjatora

-         Rodzaje negocjacji

-         Strategie negocjacyjne

-         Zdefiniowanie własnego stylu negocjacji- autodiagnoza. Gra i ćwiczenia z negocjacji

 

Rywalizacja i manipulacja w negocjacjach

-         Założenia dotyczące “twardych” negocjacji

-         Przykładowe taktyki negocjacji, rywalizacji i manipulacji

-         Techniki manipulacyjne - rozpoznawanie, rozszyfrowywanie i przeciwdziałania. Ćwiczenia symulacyjne przed kamera video

-         „Poligon negocjacyjny” – czyli, jak sobie poradzisz z różnymi sytuacjami? Gra symulacyjna, ćwiczenia

-         Jaki mam styl społeczny w negocjacjach – wspólna ocena 360%

 

 

Artykuł w "Sądeczaninie" o szkoleniu NEGOCJACJE W BIZNESIE : KLIKNIJ