sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

INICJATYWA FUNDACJI "POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI"

Każdy chciałby zarabiać tyle, żeby wystarczyło mu na godne życie. Właśnie to pragnienie skłania wielu Polaków do emigracji zarobkowej do innych krajów europejskich. Być może jest to naturalna konsekwencja otwarcia granic, lecz negatywne skutki,jakie niesie za sobą fakt emigracji skłania nas do pytań:
 •Skoro w krajach Europy Zachodniej zarabia się więcej, to dlaczego u nas nie jest to możliwe?
• Co mogę zrobić, żeby w Polsce zarabiać tak jak w Holandii, Niemczech czy Francji?
 
Materiał ten, ma na celu przekazanie wiedzy. Wiedza jest podstawą budowania świadomości. Świadomość ekonomiczna jest kluczowa przy podejmowaniu własnych decyzji.
 
Wiedza ekonomiczna potrzebna jest:
 • politykom, aby tworzyli dobre prawo, służące rozwojowi kraju, a nie sprzyjające korupcji,
• urzędnikom, aby interpretowali prawo tak, by służyło ono obywatelom,
 a nie skierowane było przeciwko nim,
• pracownikom, aby wiedzieli co ma wpływ na wzrost ich wynagrodzeń,
•konsumentom, aby wiedzieli jak efektywnie wydawać swoje pieniądze.
 
Jeżeli wszyscy razem będą wiosłować w tym samym kierunku to będziemy mogli z powodzeniem współzawodniczyć z innymi "zamożniejszymi" krajami, na wspólnym obszarze, jakim jest Unia Europejska. Polacy przez okres zaborów, wojen i komunizmu uczeni byli destrukcji. Teraz w Polsce mamy pełną wolność polityczną i ekonomiczną i musimy się uczyć tworzyć dobrobyt w naszym kraju poprzez współdziałanie całego społeczeństwa, a nie poświęcać tylko czas i energię na dzielenie biedy. Zachęcamy Państwa do lektury, dyskusji oraz do osobistych przemyśleń.

Odpowiadając na powyższe pytanie przedstawiamy Państwu - 12 najważniejszych powodów

INFORMUJEMY, ŻE NA STRONIE www.pomysloprzyszlosci.org ZNAJDUJE SIĘ ROZWINIĘCIE KAŻDEGO Z „12 NAJWAŻNIEJSZYCH POWODÓW”

1. PKB wytwarzane przez 1 Polaka jest dzielone na 4 inne osoby, a PKB wytwarzane przez 1 Niemca jest dzielone na 2 inne osoby
2. Mniejsza wydajność przedsiębiorstw w Polsce
3. Rozwój Polski oddaliśmy w ręce międzynarodowego kapitału
4. Kupując produkt z importu lub produkowany w Polsce przez zachodnie koncerny pomniejszamy polskie PKB
5. Nasza Polska Wspólnota Gospodarcza mało eksportuje
6. Nasza Polska Wspólnota Gospodarcza płaci wysokie odsetki od długu Państwa
7. W Polsce dużo prac wykonywanych jest na czarno, co nie jest uwzględniane w oficjalnym wynagrodzeniu czy „średniej krajowej”
8. Polskie produkty mają gorszy wizerunek i świat płaci za nie mniej niż za produkty np. niemieckie
9. Zagraniczne produkty są mile widzialne w Polsce, natomiast polskim firmom rożnymi metodami blokuje się dostęp do zachodnich rynków zbytu
10. Zasady, jakie stworzono w krajach UE służą bardziej takim krajom jak Niemcy, Francja czy Dania aniżeli krajom takim jak Polska, Grecja, czy Hiszpania
11. Polscy pracodawcy mają kilkakrotnie mniej kapitału niż ich zagraniczni konkurenci
12. Niska siła nabywcza polskiego społeczeństwa

Prosimy Państwa o pilne nadsyłanie Państwa uwag do „12 najważniejszych powodów” do 20.01.2012r. bezpośrednio na adres:

Fundacja
"Pomyśl o przyszłości"
ul. Węgierska 146 c
33-300 Nowy Sącz
tel. 48 18 4440301, 48 18 4140165

email: biuro@pomysloprzyszlosci.org

www. pomysloprzyszlosci.org