sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal w ramach projektu: „Małopolska Akademia Zarządzania II- systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw”

W imieniu Sądeckiej Izby Gospodarczej zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej wynajmu sal w ramach  projektu: „Małopolska Akademia Zarządzania II- systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Treść zapytania ofertowego w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

OFERTA